Regulamin

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 • Drodzy Goście !
  W trosce o bezpieczeństwo oraz porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin
  1. Regulamin pobytu w domkach wypoczynkowych  określa obowiązki osób korzystających z wynajętych domków wypoczynkowych.
  2. Wynajem domków wypoczynkowych obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę do 8 lub
  3. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
  4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00.
  5. Należności związane z wynajęciem domków wypoczynkowych należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
  6. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w ośrodku, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.Wpłacony zadatek zwracamy na minimum 90 dni przed planowanym przyjazdem po pisemnym zgłoszeniu zamiaru rezygnacji z przyjazdu w pozostałych przypadkach zadatek przepada.
  7. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku.Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domki.
  8. Gdy używasz grill pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa, oraz z dala od drewnianych ścian domku
  9. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać właścicielom ośrodka.
  10. Wychodząc należy sprawdzić , czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.
  11. Wynajmujący domki wypoczynkowe odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu.
  12. Wynajmujący domki wypoczynkowe, na czas pobytu mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu.
  13. Właściciel nie wyraża zgody na pobyt w domkach wypoczynkowych małych zwierząt domowych,
  14. W domkach wypoczynkowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
  15. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domków.
  16. Przekazanie i odbiór domków wypoczynkowych następuje w obecności właściciela.

  17. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel ośrodka może wypowiedzieć umowę najmu domków ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez najmującego. Cena ustalona telefonicznie nie podlega negocjacji po przyjeździe do Wioski Domków  Góralskich.